Sukcesy sportowe uczniów przyczyniły się do nadania szkole – 6 września 1980r. – imienia wielkiego sportowca i patrioty – Janusza Kusocińskiego. Z tej okazji, po zakończonych uroczystościach, w pobliżu szkoły odbyły się pierwsze biegi z udziałemwszystkich uczniów. W kolejnych latach przełaje kontynuowano, zapraszając sąsiednie szkoły. Ze względu na masowość imprezy przeniesiono ją do Słomkowa. Trasy wiodą przez sosnowe laski wokół niedużego stadionu.

Z roku na rok impreza się rozrastała, przyciągając coraz więcej uczestników. Rekordową liczbę zawodników, około 2000, zgromadził bieg XXVI i XXVII w latach 1995-96. Integracyjną częścią wydarzenia jest obchodzony Dzień Patrona. Oficjalna część uroczystości rozpoczyna się w godzinach przedpołudniowych w szkole spotkaniem uczniów z wybitnymi polskimi sportowcami. Medaliści z pasją opowiadają o swoich największych sukcesach i porażkach, wpisują się do kronik szkolnych i składają autografy na pamiątkowej fladze olimpijskiej, na której widnieje podpis Juana Antonio Samarancha. Następnie wszyscy udają się na pobliski stadion w Słomkowie.

Tradycyjnie biegi odbywają się na przełomie września i października. Rozgrywane są w 6 kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, rocznikiem obejmujący klasy IV-VI oraz gimnazjaliści klas I-III. Dziewczęta klas IV-VI i chłopcy z klas IV i V przebiegają dystans 800m . 1200m pokonują chłopcy z klas VI i dziewczęta z gimnazjum. Z najdłuższą trasą 1400m muszą zmierzyć się chłopcy z gimnazjum. Wszyscy startujący rozpoczynają i kończą bieg na płycie stadionu. Zawodnicy, którzy zajmują miejsca I-VI w swoich kategoriach wiekowych, otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla tych, którzy staną na podium, przewidziane są jeszcze medale. Zwycięzcy zaś dodatkowo nagradzani są pucharami.

Zwyczajem stało się sędziowanie biegów przez wszystkich nauczycieli. Stanowią oni obsługę sędziowską biura zawodów, linii startu i mety. Każdy z nich dobiera sobie dwóch uczniów, którzy pełnią rolę
tzw. asystentów. Rangę zawodów podnoszą sportowcy -olimpijczycy, którzy pełnią rolę starterów, rozdają autografy, nagradzają najlepszych biegaczy, udzielają wywiadu i fotografują się z młodzieżą.

Końcowym akcentem sportowej imprezy jest zdjęcie organizatorów z zaproszonymi gośćmi i wspólny obiad. Jest to ważny moment dla gospodarzy, gdyż wtedy następuje dzielenie się wrażeniami, zbieranie opinii i wyciąganie wniosków związanych z organizacją kolejnych biegów.