• Dyrekcja
  • Rada  Pedagogiczna
  • Samorząd  Uczniowski
  • Biblioteka
  • Koordynator d/s  bezpieczeństwa
  • Rada  Rodziców