Zadaniem klubu jest planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, a w tym miedzy innymi. :

  • organizowanie działalności sportowej uczniów,
  • rozwijanie sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych,
  • organizowanie obozów szkoleniowych,
  • współdziałanie z innymi szkołami w dziedzinie sportu,
  • organizowanie imprez, zawodów, w tym kolejnych biegów